Articole - Juridic

Legea nr. 50 din 07/29/1991
Legea nr. 50 din 07/29/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor Monitorul Oficial nr. 163 din 08/07/1991 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL 1 - Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor ART. 1 Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor. ART. 2 Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire…
Scris la: 26-05-2011
Citeste mai mult...
 
Legea nr. 101/2008
Legea nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 15/05/2008 Articol unic Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 4, punctul 3 al literei f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "3. in extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti, pana la 100 m2;". 2. La articolul 4, dupa punctul 3…
Scris la: 26-05-2011
Citeste mai mult...
 
Ordonanta nr. 20 din 01/27/1994
Ordonanta nr. 20 din 01/27/1994 *Republicata* privind punerea in siguranta a fondului construit existent Monitorul Oficial nr. 338 din 12/07/1994 Republicata in temeiul art. II din O.G. 27/22-07-1994, publicata in M.Of. 198/29-07-1994, dindu-se articolelor o noua numerotare. O.G. 20/27-01-1994 a fost publicata in M.Of. 28/28-01-1994 ART. 1 Punerea in siguranta a fondului construit existent constituie o actiune de interes national, in contextul limitarii sau evitarii efectelor unui potential dezastru. ART. 2 Proprietarii, persoane fizice sau juridice, ai constructiilor grav afectate de seisme sint obligati sa ia masuri pentru punerea in siguranta a acestora, in care scop vor proceda la: a)…
Scris la: 26-05-2011
Citeste mai mult...
 
Hotararea nr. 272 din 06/14/1994
Hotararea nr. 272 din 06/14/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii Monitorul Oficial nr. 193 din 06/28/1994 Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Se aproba Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, prevazut in anexa la prezenta hotarire. ART. 2 Prevederile prezentei hotariri sint obligatorii pentru toti agentii economici romani sau straini, institutii publice, organe ale administratiei publice centrale si locale, care, potrivit legii, intervin in procesul de construire sau detin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de constructii, oricare ar fi sursa de finantare sau forma de proprietate. ART. 3 Prezenta hotarire intra…
Scris la: 26-05-2011
Citeste mai mult...
 
Hotararea nr. 273 din 06/14/1994
Hotararea nr. 273 din 06/14/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Monitorul Oficial nr. 193 din 07/28/1994 ART. 1 Se aproba Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, prevazut in anexa la prezenta hotarire. ART. 2 Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. ART. 3 Prevederile contrare prezentei hotariri se abroga. ANEXA 1 REGULAMENT *) de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora *) Lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice nu fac…
Scris la: 26-05-2011
Citeste mai mult...